Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

wordpress page of death برچسب

صفحه مرگ وردپرس یکی از مشکلات رایجی است که بسیاری از مدیران وبسایت های وردپرسی با آن سروکار داشته اند. این مشکل، باعث می شود تا صفحه سایت شما سفید نمایش داده شود و محتوای سایت شما برای کاربر قابل مشاهده نباشد. به این صفحه، صفحه مرگ وردپرس گفته می شود. بسیاری کاربران با مشاهده این صفحه، سعی می کنند وردپرس را از نو راه اندازی کنند ولی این کار، زمان بر می باشد و چندان ساده نیست. برای همین، پیشنهاد می کنیم در صورتی که به صفحه مرگ وردپرس برخورد کردید، ابتدا این اقدامات را امتحان کنید.