Tag: SQL Query


sql query
blog, آموزشی |
اکتبر 30, 2018

SQL Query چیست؟

SQL Query چیست؟ SQL مخفف Structured Query Language و یک زبانی می باشد که در برنامه نویسی برای مدیریت اطلاعات در پایگاه داده های رابطه ای استفاده می شود.SQL که بخشی از کلمه...