Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Rescue Mode برچسب

Rescue Mode یکی از بخش های سرور های مجازی و اختصاصی می باشد. بسیاری از کاربران راجع به این بخش، سوال می کنند و عموما کاربرد و روش استفاده از آن را نمی دانند. به همین دلیل، برآن شدیم تا امروز بیشتر با شما در مورد این بخش صحبت کنیم. اگر به پنل سرور مجازی خود نگاه کرده باشید، متوجه گزینه Rescue Mode با آیکون تیوپ دایره ای شکل خواهید شد. این حالت می تواند به شما کمک بسیار زیادی در هنگام وقوع مشکل و بالا نیامدن سیستم عامل کند.