Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

pwd برچسب

pwd یکی از کامند های بسیار کاربردی در لینوکس است. همانطور که در جریان هستید تیم آلما هاست چند وقتی است که آموزش های لینوکس را آغاز کرده است و در این آموزش ها، هر دفعه یک دستور را به طور کامل بررسی خواهد کرد تا شما بتوانید با این سیستم عامل قدرتمند بیشتر و بیشتر آشنا شوید. در این آموزش به معرفی کامل دستور pwd خواهیم پرداخت.