Tag: nat


nat
آموزش لینوکس, آموزشی |
می 24, 2018

NAT چیست؟

NAT یک اصطلاح بسیار رایج در شبکه است. اگر خاطرتان باشید، در مطلب روتر چیست و چه کاربردی دارد با شما وعده دادیم تا به صورت کامل در مورد مفهوم...