Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

httpd برچسب

Reverse Proxy سرویسی می باشد که درخواست کاربران رو به یک یا چند سرور دیگر می فرستد و در نهایت پاسخ رو از آن سرور ها گرفته و به کاربر بر می گرداند. از اونجایی که Nginx کارایی و مقیاس پذیری بالایی دارد این وب سرور رو معمولا در این حالت یعنی به عنوان Reverse Proxy در جلوی HTTP سرور ها و یا غیر HTTP سرور ها قرار می دهند.