Tag: extranet


اکسترانت
blog, آموزشی |
می 28, 2018

اکسترانت چیست؟

اکسترانت یک اصطلاحی است که مدیران شبکه های دولتی و ارگان ها بزرگ معمولا با آن آشنایی زیادی دارند. همه ما با تعریف اینترنت آشنا هستیم و می دانیم اینترنت...