Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

abuse برچسب

ارسال ابیوز برای فعالیت های غیر عادی بر روی سرور شما یکی از قدم هایی است که شما می توانید انجام دهید. به عنوان مثال، اگر سرور شما از آی پی 1.1.1.1 درحال دریافت حملات دیداس، پورت اسکن یا... می باشد، شما از نظر اصولی می بایست پس از رفع مشکل، این گزارش فعالیت را برای دیتاسنتر میزبان آن سرور ارسال کنید. ارسال این درخواست شما، موجب می شود اتکر ابیوز دریافت کند و اگر به فعالیت خود ادامه دهد، سرور وی از طرف دیتاسنتر مسدود گردد.