Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

گوگل برچسب

Show Image یکی از بخش های هر عکس در نتایج گوگل بود. حتما شده است تا به حال نیاز به عکسی در موضوعی بودید و در گوگل به دنبال آن گشته اید. اگر بیشتر با گوگل ایمج کار کرده باشید، به یاد دارید که گزینه ای در آن وجود داشت تحت عنوان Show Image که توسط آن، عکس مورد نظر به طور کامل برای شما باز می شد. اما اگر توجه کرده باشید، این گزینه چند روزی هست که دیگر وجود ندارد و پاک شده است. در ادامه این مطلب بیشتر با شما در این مورد صحبت خواهیم کرد.