Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

پی اچ پی میل برچسب

غیرفعال کردن phpmail جزء رایج ترین و ابتدایی ترین کارهایی است که متخصصین کانفیگ سرور (خصوصا برای سرویس های اشتراکی) انجام می دهند. phpmail یک تابع پی اچ پی برای ارسال ایمیل می باشد که می تواند باعث مشکلات زیادی برای سرور شما شود. برای همین ما همواره پیشنهاد می کنیم تا استفاده از php را غیرفعال کنید و به جای آن از SMTP برای ارسال ایمیل های خود استفاده کنید. مطمئن باشید نتیجه نهایی برای شما بسیار بهتر خواهد بود.