Tag: پایتون


فریم ورک Django
blog, آموزش لینوکس, آموزشی |
فوریه 5, 2019

Django چیست؟

Django فریم ورک رایگان و متن باز پایتون می باشد که توسط توسعه دهندگان با تجربه نوشته شده است.با استفاده از فریم ورک جانگو می توان به توسعه سریع و استاندارد پرداخت و زحمات...