Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

نصب مجازی ساز KVM برچسب

مجازی سازی با KVM یکی از روش های مجازی سازی می باشد.مجازی سازی و container ها امروزه بحث داغی در دنیای تکنولوژی می باشد که به متخصصان آی تی برای کاهش هزینه های عملیاتی و ذخیره انرژی کمک می کند.یک ماشین مجازی (Virtual Machine) یک سیستم کامپیوتری شبیه سازی شده است که بر روی سیستم دیگر که آن را میزبان (Host) نام گذاری می کنند اجرا می شود.