Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

مانیتورینگ کاربران و فرایند ها برچسب

مانیتورینگ کاربران و فرایند ها یکی از وظیفه های مدیر سرور می باشد.whowatch ابزاری به منظور مانیتورینگ کاربران و فرایند ها (Processes) در محیط خط فرمان (Command line) سیستم عامل لینوکس می باشد.با استفاده از این ابزار می توان فهمید که چه کسی به سیستم لاگین کرده و در حال انجام چه کاری می باشد.همچنین این ابزار تعداد کاربران بر اساس نوع کانکشن local ، telnet ، ssh و اطلاعات دیگری مانند آپ تایم سیستم و ... را نمایش می دهد.