Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

فیلترینگ آی پی برچسب

باز نشدن آی پی از ایران یکی از مواردی است که کاربران بسیاری درگیر آن هستند. در طی 2 ماهه اخیر، یکی از اقداماتی که در ایران انجام شده است، ایجاد محدودیت بر روی سرویس های نرم افزار تلگرام است. به همین سبب، کاربران زیادی تصمیم به استفاده از سرویس هایی کرده اند که این محدودیت از بین برود. به سبب همین مورد، ایران برای مقابله با چنین افرادی، اقدام به فیلترینگ آی پی سرور شما می کند و به همین دلیل باعث عدم دسترسی شما از ایران به سرور می شود. به طبع به موجب فیلترینگ آی پی سرور، سایت های شما نیز از دسترس خارج خواهند شد.