Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

فعال کردن swap برچسب

ساخت فایل swap در سیستم عامل لینوکس یکی از اقدامات اولیه ی پیکربندی یا کانفیگ سرور می باشد.فضای swap که می تواند هم به صورت فایل و هم به صورت پارتیشن باشد زمانی به کمک سرور می آید که رم سرور به طور کامل پر شده باشد و سیستم از آن به عنوان رم مجازی استفاده می کند و process های inactive و idle را در درون آن قرار می دهد تا فضای خالی برای process های فعال در رم سرور ایجاد کند.