Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

فاوایکون برچسب

favicon شاید نام و اصطلاحی بسیار آشنا باشد که آن را در جاهای مختلف مشاهده کرده باشید. ولی آیا تا به حال به این فکر کرده اید که favicon به چه معنی است؟ چه کاربرد هایی دارد و چرا باید از آن در سایت خود استفاده کنید؟ در این مطلب آلما هاست تصمیم گرفتیم تا favicon را به طور کامل و دقیق برای شما تعریف کنیم و فواید آن را به شما توضیح دهیم. در انتها نیز به شما آموزش خواهیم داد چگونه بر روی وبسایت خود فاوایکون ( فاویکون ) را فعال کنید.