Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

دستور hostname برچسب

دستور hostname برای تنظیم هاست نیم یک کامپیوتر یا برای مشاهده ی هاست نیم آن که در شبکه با آن نام دیده می شود استفاده می شود.هاست نیم اسمی است که به کامپیوتر متصل شده به شبکه داده می شود تا در شبکه شناسایی شود و بتوان بدون استفاده از آی پی به آن متصل شد.