Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

بستن پینگ برچسب

بستن پینگ در سرور لینوکس یکی از مواردی است که مدیران سرور برای پنهان کردن سرورشان در شبکه و جلوگیری از حملات IP flooding و denial of service انجام می دهند.یکی از روش های بستن پینگ در سرور لینوکسی اضافه کردن rule در iptables می باشد.Iptables جزئی از کرنل لینوکس می باشد و معمولا به صورت پیش فرض نصب می باشد. در این آموزش به بستن پینگ در سرور لینوکس می پردازیم.