Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

اجرای توزیع های لینوکس بر روی ویندوز سرور برچسب

با فعال کردن Windows Subsystem می توان توزیع های مختلف لینوکس را بر روی ویندوز اجرا کرد.Windows Subsystem for Linux به صورت مخفف شده WSL قابلیتی می باشد که در ویندوز سرور 2019 گنجاده شده است و با استفاده از آن می توان به اجرای توزیع های لینوکس و همچنین اجرای برخی برنامه های لینوکس به صورت مستقیم بر روی ویندوز و بدون ساخت و راه اندازی ماشین مجازی پرداخت.در مورد این سیستم در مقاله ی معرفی ویندوز سرور 2019 بیشتر صحبت کردیم که می توانید آن را مطالعه کنید.در این آموزش به فعال کردن Windows Subsystem بر روی ویندوز سرور 2019 و اجرای اوبنتو بر روی آن می پردازیم، با ما همراه باشید.