Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

آموزش وردپرس برچسب

رم وردپرس رمی است که وردپرس می تواند برای خود استفاده کند جهت تغییرات مورد نیاز. مثلا شما در بسیاری از تنظیمات قالب ها مشاهده می کنید قسمتی وجود دارد معمولا تحت عناوینی مثل system info یا system health و یا موارد مشابه این چنینی. افزایش رم وردپرس معمولا جزء اقدامات اولیه ای است که بسیاری افراد حرفه ای آن را انجام می دهند.