تشخیص هوشمندانه نفوذ

فایروال پیشرفته

سیستم پیشگیری از نفوذ (IPS)

اسکن و تشخیص بدافزارها


فعال سازی در لحظه

امکان تغییر IP در هر زمان

امکان سفارش کلاد لینوکس