افزایش قیمت ارز و گران شدن سرور همیشه یکی از اصلی ترین مشکلات کاربران بوده است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا آفرهای ارزان قیمت برای سرور اختصاصی برای شما عزیزان در نظر بگیریم.

لیست زیر، آخرین آفرهای ما بر اساس موجودی هستند و به صورت ساعتی آپدیت می‌شوند. هزینه آی پی اضافه بر روی سرور، 1 پوند به ازای هر آی پی می باشد ( فقط برای این آفرها ) و در پکیج‌های 5، 10، 20 و 30 آی پی قابل ارائه می‌باشد.

اگر دنبال سرور اختصاصی ارزان قیمت و باکیفیت هستید، #حالا_وقتشه !

 

Order Cost Location Network Hard Disks Memory CPU Model
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD4GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB 10k RPM VelociRaptor32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£46 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£46 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 128Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB 10k RPM VelociRaptor32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£51 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£61 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 3 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SATA HDD + 3 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£77 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 256Gb SSD96GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£77 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£87 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£93 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 240GB SSD + 1 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£97 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 3 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£97 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.5 GHz)Supermicro X10SL7-F
£97 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2407 0 (4 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£99 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD + 2 x 240GB SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£99 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£99 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£99 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£104 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2609 v3 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R430
£104 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500Gb SSD + 1 x 500GB Hynix SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£104 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2603 v3 (6 cores, 1.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 240GB SSD96GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 1TB SSD32GBXeon E3-1270 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.5 GHz)Supermicro X10SL7-F
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 240GB SSD + 1 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£116 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 96GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£116 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 96GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£117 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 500GB Hynix SSD64GBDual Xeon E5-2430PowerEdge R420
£117 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2620 v3 (6 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R430
£118 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)HP ProLiant DL160 G9
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 250GB Samsung 840 SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 128Gb SSD + 1 x 240GB SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£122 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R430
£123 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 250Gb SSD + 1 x 250GB Samsung 840 SSD + 2 x 4TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£123 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2620 v4 (8 cores, 2.1 GHz)Dell PowerEdge R430
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB Hynix SSD + 3 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 512Gb SSD + 1 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 250Gb SSD + 1 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£126 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 1 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£127 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£127 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£127 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 120Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 3 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 120Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 256Gb SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2650L v3 (12 cores, 1.8 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 120Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 120Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 250Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 120Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£131 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD96GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£133 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 512Gb SSD48GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£133 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500GB Hynix SSD + 1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£134 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£136 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£136 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£136 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£136 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£137 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£137 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 800Gb SSD64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R430
£137 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD48GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 120Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 500Gb SSD + 1 x 500GB Hynix SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£146 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£148 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£149 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 1TB SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£149 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£149 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD192GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 1.92TB Enterprise SSDs (SM863a) + 2 x 240GB SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£156 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD96GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 512Gb SSD + 1 x 500Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£172 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 1.8TB Enterprise SAS HDD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£174 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£174 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£174 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£179 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 2 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£186 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£193 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£198 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£199 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£199 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2660 0 (8 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R620
£199 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 600GB SAS HDD 15K 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£199 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 600GB SAS HDD 15K 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£202 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 600GB SAS HDD 15K 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£202 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 600GB SAS HDD 15K 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£202 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 1TB SATA HDD + 2 x 500GB SSD128GBDual Xeon E5-2660 0 (8 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R620
£204 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 900GB SAS HDD 10k 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£204 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 900GB SAS HDD 10k 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£204 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 900GB SAS HDD 10k 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£204 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 900GB SAS HDD 10k 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£204 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 900GB SAS HDD 10k 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£204 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 900GB SAS HDD 10k 128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£209 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£209 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£212 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£212 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£212 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£224 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£224 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD128GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£224 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD128GBDual Xeon E5-2603 v3 (6 cores, 1.6 GHz)Dell PowerEdge R630
£224 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB Samsung 850 SSD384GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£224 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 512Gb SSD + 1 x 500Gb SSD192GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£227 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 900GB SAS HDD 10k 112GBDual Xeon E5-2680 v2 (10 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R620
£228 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 2TB SAS HDD 96GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£234 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£234 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£242 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£247 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£247 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£249 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£249 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£251 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500GB Hynix SSD + 2 x 1TB HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)HP ProLiant DL160 G9
£257 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 600GB SAS HDD 15K + 2 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2650 v4 (12 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£257 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps12 x 4TB SATA HDD + 2 x 120Gb SSD64GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£262 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 512Gb SSD + 3 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£262 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£274 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD256GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£274 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD256GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£276 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD + 2 x 256Gb SSD256GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£312 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 1.92TB Enterprise SSDs (SM863a)64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£327 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps12 x 6TB SATA 128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
محصول
امتیاز
1star1star1star1star1star
امتیاز
2.5 based on 5 votes
دیتاسنتر
AlmaHost Co.
نام محصول
Dedicated Server 1398 Offers
شروع قیمت از
GBP 34
موجودی محصول
Available in Stock