افزایش قیمت ارز و گران شدن سرور همیشه یکی از اصلی ترین مشکلات کاربران بوده است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا آفرهای ارزان قیمت برای سرور اختصاصی برای شما عزیزان در نظر بگیریم.

لیست زیر، آخرین آفرهای ما بر اساس موجودی هستند و به صورت ساعتی آپدیت می‌شوند. هزینه آی پی اضافه بر روی سرور، 1 پوند به ازای هر آی پی می باشد ( فقط برای این آفرها ) و در پکیج‌های 5، 10، 20 و 30 آی پی قابل ارائه می‌باشد.

اگر دنبال سرور اختصاصی ارزان قیمت و باکیفیت هستید، #حالا_وقتشه !

 

Order Cost Location Network Hard Disks Memory CPU Model
£34 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£37 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 250GB SATA HDD 16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£37 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£39 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 600GB SAS HDD 15K 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£41 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£41 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD16GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD16GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 250GB SATA HDD + 1 x 240GB SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 32GBXeon E3-1220 V1 (4 cores, 3.1 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 1TB SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 256Gb SSD + 1 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 128Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 256Gb SSD + 1 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD16GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£43 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 128Gb SSD32GBXeon E31270 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£44 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 128Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£44 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£46 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 128Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£46 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 600GB SAS HDD 15K 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£46 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 750GB SATA32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£46 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 600GB HDD 15k 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£46 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£46 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£47 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 840 SSD + 2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£47 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 1TB SATA32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£47 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 8MB Cache, 3.4 GHz)Dell PowerEdge C5220
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£47 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£47 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 600GB SAS HDD 15K 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 128Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 600GB SAS HDD 15K 32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500GB Samsung 850 SSD16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 600GB SAS HDD 15K 32GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 240GB SSD + 1 x 256GB SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB SSD16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB Solid State Drive 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£49 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB Solid State Drive 16GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£51 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£51 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£51 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 128Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£52 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£53 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 1TB 10k RPM VelociRaptor48GBXeon E5-2430L 0 (6 cores, 2 GHz)Dell PowerEdge R320
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 300GB SSD32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512GB SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 1TB 10k RPM VelociRaptor48GBXeon E5-2430L 0 (6 cores, 2 GHz)Dell PowerEdge R320
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1220 V2 (4 cores, 3.1 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£56 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£59 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£59 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£59 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£59 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£59 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£59 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 1TB SATA HDD 7.2K 48GBXeon E5-2403 v2 (4 cores, 1.8 GHz)Dell PowerEdge R320
£59 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 8GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£61 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD64GBXeon E5-1410 v2 (4 cores, 2.8 GHz)Dell PowerEdge R320
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£62 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£62 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD16GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 16GBXeon E3-1241 v3 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R220
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD16GBXeon E3-1241 v3 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R220
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SSD16GBXeon E3-1241 v3 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R220
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x Intel 256GB SSD16GBXeon E3-1240 v3 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R220
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x Intel 256GB SSD16GBXeon E3-1240 v3 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R220
£62 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£62 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)PowerEdge R320
£63 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)PowerEdge R320
£64 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 600GB SAS HDD 15K 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2407 v1 (4 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2440 0 (6 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SATA HDD + 3 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£66 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£67 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 3TB HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£67 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD + 2 x 240GB SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£67 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2 TB Enterprise ST2000NM0055-1V4 + 3 x 2TB SATA HDD 16GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£67 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 256Gb SSD + 1 x 128Gb SSD32GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£67 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD16GBXeon E3-1240 v3 (4 cores, 3.4 GHz)Dell PowerEdge R220
£68 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 1TB SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R210 II
£68 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£68 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£68 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500GB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£69 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£71 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 4TB HDD + 1 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£71 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256GB SSD + 2 x 2TB SAS HDD 7.2K 64GB1 x Xeon E5-2430 V2PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 240GB SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2407 v2 (4 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2407 v2 (4 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 256Gb SSD + 2 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 48GBXeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)PowerEdge R320
£72 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£73 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 96GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£73 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£74 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£74 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD 16GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£74 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£74 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£74 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.3 GHz)Supermicro X10SL7-F
£74 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB SSD32GBXeon E3-1220 v3 (4 cores, 3.1 GHz)Dell PowerEdge R220
£74 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD48GBXeon E5-2440 0 (6 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R320
£74 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£74 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 4TB HDD + 1 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£78 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 96GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£78 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 240GB SSD96GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£79 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 240GB SSD96GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£81 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD96GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£81 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£81 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD96GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£81 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD96GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£84 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB Solid State Drive 48GBXeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell R320, DBE
£87 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 16GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£87 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£87 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 6TB SATA HDD 96GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£87 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 16GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£87 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£87 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 120Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£87 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 16GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£87 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 16GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£89 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£91 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£91 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.5 GHz)Supermicro X10SL7-F
£91 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£91 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£91 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£92 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB Samsung 860 32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1270 v3 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD 32GBXeon E3-1230 v3 (4 cores, 3.3 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB SSD16GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB SSD16GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 256Gb SSD + 1 x 240GB SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1270 v3 (4 cores, 3.5 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£93 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£99 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD32GBXeon E3-1270 V2 (4 cores, 3.5 GHz)Supermicro X9SCL/X9SCM
£99 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£99 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£99 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£103 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 32GBXeon E3-1270 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.5 GHz)Supermicro X10SL7-F
£104 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2603 v3 (6 cores, 1.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 2 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 32GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 240GB SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2407 v1 (4 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£109 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBDual Xeon E5-2630 v3 (8 cores, 20MB Cache, 2.4 GHz)Supermicro Super Server
£112 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 1TB SSD48GBXeon E5-2407 v1 (4 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£112 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£112 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£112 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 1TB SSD48GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£112 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 1TB 10k RPM VelociRaptor48GBXeon E5-2407 v1 (4 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£112 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250GB64GBDual Xeon E5-2407 v1 (4 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£116 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 16GBDual Xeon E5-2640 0 (6 cores, 2.5 GHz)Supermicro X9DRD-iF/LF
£116 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 480GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£116 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2620 v3 (6 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R430
£116 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 96GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£116 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz)Dell PowerEdge R420
£117 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2620 v3 (6 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R430
£118 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 512Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430L 0 (6 cores, 2 GHz)Dell PowerEdge R420
£119 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R320
£119 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2630 0 (6 cores, 15MB Cache, 2.3 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2630 0 (6 cores, 15MB Cache, 2.3 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£122 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£122 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250GB + 2 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£122 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 48GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£122 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD + 2 x 2TB SSD64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R430
£122 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD64GBXeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R320
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£122 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£122 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£123 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB Intel S3610 SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£123 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 250Gb SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£123 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 1TB SSD128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£123 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£123 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 250Gb SSD + 1 x 250GB Samsung 860 32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SSD32GBXeon E3-1271 v3 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R220
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD + 2 x 4TB HDD 128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD32GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2420 v2 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 240GB SSD + 1 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£124 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£127 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500GB Hynix SSD + 2 x 500Gb SSD + 1 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£127 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2609 0 (4 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£127 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£127 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£127 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£128 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB Intel S3610 SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£128 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 96GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£128 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps8 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 256Gb SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps6 x 2TB SATA HDD + 2 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£129 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£129 | MonthlyUK | ManchesterUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£131 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 6 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£131 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps6 x 2TB SATA HDD + 1 x 250Gb SSD + 1 x 250GB Samsung 840 SSD128GBDual Xeon E5-2680 0 (8 cores, 20MB Cache, 2.7 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£131 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps6 x 2TB SATA HDD + 2 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 250Gb SSD + 3 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD + 2 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 4TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£131 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD96GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£133 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 2 x 512Gb SSD48GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£134 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£134 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£136 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£136 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£136 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 32GBXeon E3-1270 v3 (4 cores, 8MB Cache, 3.5 GHz)Supermicro X10SL7-F
£137 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£137 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 15MB Cache, 2.6 GHz)Supermicro X9DRH-7TF/7F/iTF/iF
£137 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 500Gb SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£137 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£137 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 800Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R430
£137 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£139 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£139 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 4TB SATA HDD + 3 x 4TB HDD 128GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£141 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB Enterprise SSD + 2 x 2TB SATA HDD 7.2K 64GB1 x Xeon E3-1270 v5PowerEdge R230
£141 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£142 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SATA HDD + 4 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 0 (6 cores, 2.3 GHz)Supermicro X9DRD-iF/LF
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£143 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£143 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£148 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 1 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£149 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 1TB SSD64GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£149 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£149 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 1TB SSD + 2 x 256Gb SSD + 1 x 250Gb SSD256GBDual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz)Dell PowerEdge R420
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 1.92TB Enterprise SSDs (SM863a) + 2 x 240GB SSD64GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£156 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 500Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£156 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBXeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£159 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SAS HDD + 3 x 2TB SATA HDD 256GBDual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 2.6 GHz)Supermicro X9DRD-iF/LF
£162 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBXeon E3-1270 v5 (4 cores, 3.6 GHz)Dell PowerEdge R230
£162 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB Micron 1100 SSD48GBXeon E5-2407 v2 (4 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R320
£167 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 500Gb SSD + 1 x 500GB Hynix SSD + 2 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£172 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 1.8TB SAS Enterprise HDD 10K 64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£174 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£174 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps7 x 500Gb SSD + 1 x 512Gb SSD128GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£174 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£186 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 240GB SSD + 1 x 2TB SATA HDD + 1 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£191 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720
£193 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 500Gb SSD64GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R620
£224 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB Samsung 850 SSD384GBDual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R420
£224 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB SSD128GBDual Xeon E5-2603 v3 (6 cores, 1.6 GHz)Dell PowerEdge R630
£224 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD64GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£224 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v3 (8 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R430
£224 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v3 (8 cores, 2.4 GHz)Dell PowerEdge R430
£228 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SAS HDD + 2 x 2TB SAS HDD 96GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£228 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£234 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£236 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x Intel 256GB SSD + 2 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£236 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps12 x 2TB SATA HDD + 2 x 240GB SSD64GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 4TB SATA HDD + 2 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 256Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 64GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£237 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£242 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500GB Hynix SSD + 2 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)HP ProLiant DL160 G9
£246 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 256Gb SSD + 6 x 2TB SAS HDD 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£247 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 2TB SSD + 2 x 2TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730
£249 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 4TB SATA HDD 128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R430
£249 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 512Gb SSD + 1 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£249 | MonthlyUK | NottinghamUnlimited @ 1Gbps12 x 512Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R720xd
£249 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£249 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 480GB Solid State Drive 128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£249 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)HP ProLiant DL160 G9
£259 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps3 x 2TB SAS HDD + 1 x 2TB SATA HDD 256GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£259 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SATA HDD 256GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£259 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB SAS HDD 256GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£262 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps1 x 960GB SSD + 4 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)HP ProLiant DL160 G9
£262 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 512Gb SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£262 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps1 x 512Gb SSD + 3 x 500Gb SSD128GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£268 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps5 x 512Gb SSD128GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)HP ProLiant DL160 G9
£274 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD256GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£274 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps12 x 2TB SATA HDD + 2 x 250Gb SSD128GBDual Xeon E5-2670 v3 (12 cores, 2.3 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£274 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps4 x 240GB SSD256GBDual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£284 | MonthlyUK | GosportUnlimited @ 1Gbps2 x 250Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 256GBDual Xeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£316 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 192GBDual Xeon E5-2670 v3 (12 cores, 2.3 GHz)Dell PowerEdge R730xd
£374 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps4 x 2TB Micron 1100 SSD128GBXeon E5-2630 v4 (10 cores, 2.2 GHz)Dell PowerEdge R630
£499 | MonthlyUK | Maidenhead | +8 Free IPUnlimited @ 1Gbps2 x 512Gb SSD + 2 x 2TB SSD + 5 x 2TB Micron 1100 SSD + 2 x 2TB Samsung 850 SSD192GBDual Xeon E5-2670 v3 (12 cores, 2.3 GHz)Dell PowerEdge R730xd
محصول
امتیاز
1star1star1star1star1star
امتیاز
2.5 based on 5 votes
دیتاسنتر
AlmaHost Co.
نام محصول
Dedicated Server 1398 Offers
شروع قیمت از
GBP 34
موجودی محصول
Available in Stock