آموزش تصویری تهیه نسخه پشتیبان

آموزش تصویری تهیه نسخه پشتیبان (بک آپ) در  cPanel 54

بک آپ

برای حفظ امنیت داده ها و اطلاعاتمان بر روی هاست در فضای مجازی و جلوگیری از ، از دست رفتن اطلاعات میبایست همیشه یک نسخه پشتیبان از اطلاعاتمان را تهیه و نگهداری کنیم.