آموزش تصویری ایجاد بانک اطلاعاتی

آموزش تصویری ایجاد بانک اطلاعاتی (Database)

Database

پایگاه داده مجموعه ای از رکورد های ذخیره شده در رایانه است  که با یک روش سیستماتیک مثل یک برنامه رایانه ای است که می تواند به درخواستهای کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولا به صورت مجموعه ای از اجزای داده ای یا رویداد ها سازماندهی می گردد.