آدرس اصلی سایت آلماهاست تغییر یافت

almahost

آلماهاست برای رفاه حال شما کاربران گرامی سایت اصلی almahost.ir را به almahost.co.uk انتقال داد تا شما عزیزان به راحتی به پرتال نیز دسترسی داشته باشید . همچنین از نسخه انگلیسی سایت آلما هاست برای کاربران بین المللی رونمایی گردید .