هپی تایم آلما

به اطلاع میرسانیم که صفحه هپی تایم آلما افتتاح شد

هپی تایم هر پنجشنبه ها در ساعت 12 ظهر فعال و تا 12 شب جمعه ادامه دارد

در این مدت شما میتونید از آفرهایی که در صفحه هپی تایم معرفی شدند استفاده کنید

https://almahost.co.uk/happy-time