آغاز همکاری با شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

سلام

امروز یک جلسه کاری با گروهی از همکاران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران داشتیم و در زمینه های مختلفی به بحث و تبادل نظر پرداختیم تا بتوانیم بستر همکاری جدیدی را داشته باشیم

به زودی خبر هایی در این مورد را به اطلاع میرسانیم

شاد و پیروز